دوره آموزش قصابی

معرفی دوره آموزشی قصابی آموزشگاه شیرین بیان

معرفی دوره قصابی:
قصابی شغلی است از زیر مجموعه حرفه صنایع غذایی كه دارای شایستگی هایی از قبیل آماده سازی و نگهداری ابزار قصابی،ذخیره و نگهداری گوشتها و محصولات پروتئینی در فروشگاه،برش گوشت،برش لاشه ی گوسفند به چهار قسمت اصلی،برش قسمت های قدامی لاشه ی گوسفند ،برش قسمتهای خلفی لاشه ی گوسفند ،برش گوشت گوسفند ،برش گوسفند،برش انواع ماكیان،برش انواع ماهی و میگو،آماده سازی محصولات جهت فروش در فروشگاه و ارتباط با مشتری و مدیریت قصابی می باشد و با مشاغلی از قبیل دامپرورها ، قصاب صنعتی كشتارگاهها،مدیران رستوران و هتلها در ارتباط است.

جایگاه شغلی:
فعالیت فراگیران دوره آموزش قصابی تهران در مراکز گوناگونی که با آماده سازی مواد گوشتی و پروتوئینی سرو کار دارند مانند قصابی در کارخانجات فراورده های گوشتی , قصابی های خصوصی یا زنجیره ای در سطح شهر, تولید و عرضه کنندگان فراورده های گوشتی و پروتوئینی , فعالان دربخش قصابی آشپزخانه های صنعتی و پرسنل بخش قصابی و آماده سازی در رستورانها , پرسنل بخش قصابی هتلها و پرسنل قصابی کترینگ ها.

هدف دوره آموزشی قصابی حرفه ای:
آموزش فراگیران و آشنایی آنان با انواع گوشتها , خواص , تخته کاری و انواع برش گوشت ها , بسته بندی , آماده سازی و مزه دار نمودن مواد اولیه …

محتوای دوره آموزش قصابی شیرین بیان :
– شناخت انواع چاقوها
– شناخت انواع دستگاهها (اره برقی،چرخ گوشت)
– حالت صحيح بدن در حين كار
– علائم فساد در محصولات پروتئینی
– بافت،رنگ و بوی محصولات تازه
– دمای لازم جهت نگهداری هر كدام از محصولات پروتینی
– نكات لازم در انتخاب لاشه مناسب فروش
– دمای مناسب نگهداری انواع محصولات پروتئینی
– تقسيم لاشه گاو به چهار قسمت اصلی
– جداسازی دنده ها
– جداسازی ماهيچه هاي اصلی
– برشهای مناسب قسمتهای قدامی لاشه گاو
– برش قسمتهای قدامی با دنده ها
– برش قسمتهای بازو
– برشهای گردن و شانه
– تهیه ی گوشت های (خورشتی،كباب كوبیده،گوشت چرخ كرده)
– جداسازی چربی های قسمت خلفی
– جداسازی استخوان لگن از ماهیچه
– جداسازی صحیح ماهیچه ها از یكدیگر
– خرد كردن ماهیچه ها
– آویزان كردن صحیح جهت برش گوشت گوساله و گوسفند
– جداسازی دنده ها
– جداسازی بافت چربی
– خرد كردن گوشت گوساله و گوسفند
– چرخ كردن گوشت گوساله و گوسفند
– جداسازی پوست از لاشه ی گوسفند
– جداسازی اندامهای داخلی
– جداسازی جگر
– جداسازی پوست از ماكیان
– جداسازی غدد،چربی ها و قسمتهای زائد
– تقسیم ماكیان به چهار و هشت قسمت
– تهیه ی برشهای مناسب جوجه كباب
– هیه فیله از گوشت ماكیان
– جداسازی باله ها ،دم و فلس از ماهی
– برش و انواع ماهی
– خرد كردن ماهی
– تمیز كردن میگو
– تهیه ی ناگت
– آماده سازی انواع محصولات گوشتی جهت چیدن در یخچالها
– وزن كردن
– بسته بندی كردن
– چیدمان محصولات در یخچال