•  09123506796 -  22130935 - 021  
-->

دوره های آموزش کافی شاپ و دسر

آموزش کافی شاپ و دسر شامل ۵ دوره مجزا مي باشد كه در زير ليست دوره ها و هزينه دوره ذكر شده است


برای توضيحات بيشتر هر دوره روی‌ نام دوره كليك نمائيد

 

رديف

نام دوره آموزشی

هزينه دوره(تومان)

۱

 دسرساز بین المللی

935000

۲

دسرساز سنتی

640۰۰۰

۳

متصدی کافی شاپ ( قهوه سرا )

1329۰۰۰

4

قهوه سرای مدرن

1725000

5

دسرساز دسرهای بین المللی

1825000

 

 
Top