جدیدا خیلی کلمه ورکشاپ را در سایت ها و پیج های اینستاگرامی می بینیم.
ورکشاپ واژه ای انگلیسی (WorkShop) است که مفهومی همانند کارگاه آموزشی دارد

ورکشاپ ها دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را از کارگاه های آموزشی دیگری متمایز می کند :
در ورکشاپ ها یک مهارت خاص را به صورت فشرده آموزش می دهند
ورکشاپ ها معمولا به صورت عملی انجام می شود و یک یا چند مهارت ،در یک زمینه ی خاص آموزش داده می شود
در ورکشاپ ها آموزش بر اساس تجربه است و نه تئوری وار 
در ورکشاپ ها آموزش ها به صورت تیمی انجام می شود
بازدهی در ورکشاپ ها بسیار بالاست و افراد در کمترین زمان لازم تخصص خود را فرا خواهند گرفت
ورکشاپها می توانند برای گروه های سنی مختلف برگزار شوند.

دوره های ورکشاپ شیرین بیان

دوره های ورکشاپ شیرین بیان

دستورات شیرینی پزی