اطلاعات دوره ورکشاپ قصابی

دوره ورکشاپ آموزش قصابی شیرین بیان

جایگاه شغلی قصابی:
فعالیت فراگیران دوره آموزش قصابی تهران در مراکز گوناگونی که با آماده سازی مواد گوشتی و پروتوئینی سرو کار دارند مانند قصابی در کارخانجات فراورده های گوشتی , قصابی های خصوصی یا زنجیره ای در سطح شهر, تولید و عرضه کنندگان فراورده های گوشتی و پروتوئینی و …

هدف دوره آموزشی قصابی حرفه ای:
آموزش فراگیران و آشنایی آنان با انواع گوشتها , خواص , تخته کاری و انواع برش گوشت ها , بسته بندی , آماده سازی و مزه دار نمودن مواد اولیه …

سرفصل های ورکشاپ آموزش قصابی

شناخت انواع چاقوها
شناخت انواع دستگاهها (اره برقی،چرخ گوشت)
حالت صحيح بدن در حين كار
علائم فساد در محصولات پروتئینی
بافت،رنگ و بوی محصولات تازه
دمای لازم جهت نگهداری هر كدام از محصولات پروتینی
نكات لازم در انتخاب لاشه مناسب فروش
دمای مناسب نگهداری انواع محصولات پروتئینی
تقسيم لاشه گاو به چهار قسمت اصلی
جداسازی دنده ها
جداسازی ماهيچه هاي اصلی
برشهای مناسب قسمتهای قدامی لاشه گاو
برش قسمتهای قدامی با دنده ها
برش قسمتهای بازو
برشهای گردن و شانه
تهیه ی گوشت های (خورشتی،كباب كوبیده،گوشت چرخ كرده)
جداسازی چربی های قسمت خلفی
جداسازی استخوان لگن از ماهیچه
جداسازی صحیح ماهیچه ها از یكدیگر
خرد كردن ماهیچه ها
آویزان كردن صحیح جهت برش گوشت گوساله و گوسفند

جداسازی دنده ها
جداسازی بافت چربی
خرد كردن گوشت گوساله و گوسفند
چرخ كردن گوشت گوساله و گوسفند
جداسازی پوست از لاشه ی گوسفند
جداسازی اندامهای داخلی
جداسازی جگر
جداسازی پوست از ماكیان
جداسازی غدد،چربی ها و قسمتهای زائد
تقسیم ماكیان به چهار و هشت قسمت
تهیه ی برشهای مناسب جوجه كباب
تهیه فیله از گوشت ماكیان
جداسازی باله ها ،دم و فلس از ماهی
برش و انواع ماهی
خرد كردن ماهی
تمیز كردن میگو
تهیه ی ناگت
آماده سازی انواع محصولات گوشتی جهت چیدن در یخچالها
وزن كردن
بسته بندی كردن
چیدمان محصولات در یخچال

گالری تصاویر ورکشاپ آموزش قصابی