آموزش غذای ملل

٣۰ مدل آموزش غذای ملل به صورتی که در رستوران ها ، مرسوم و قابل شناسایی در تمام دنیاست.

 ٧  جلسه ٣ ساعته گواهينامه با كد بين المللی از فني حرفه ای 

آموزشگاه آشپزی شیرین بیان

جلسه اول: آموزش آشپزی عربی

جلسه دوم:آموزش آشپزی مدیترانه

جلسه سوم : آموزش آشپزی ترکیه

جلسه چهارم: آموزش آشپزی ایتالیایی

جلسه پنجم: آموزش آشپزی آسیای میانه

جلسه ششم: آموزش آشپزی آسیای شرقی

جلسه هفتم : آموزش آشپزی روسی جلسه

هشتم: آموزش آشپزی آمریکایی

جلسه نهم: آموزش آشپزی آفریقایی

جلسه دهم: تاریخچه غذای ملل

پاستا آربیتا؛چیکن آلفردو ؛پاستا میگو ؛مرغ گریل شده؛چیکن با سس پرتغال؛چیکن مدیترانه ای ؛گراتینه بادمجان؛کراکت؛پتاژ ها؛بیف استراگانف؛چکن استراگانف؛استیک ها،سالاد ها؛میگوی گریل شده با سس لیمو و مارچوبه ؛رول استیک ؛اسپاگتی ها و… چندین رسپی خاص و جدید

                                                                                                            ٧  جلسه ٣ ساعته گواهينامه با كد بين المللی از فني حرفه ای 

 آموزش غذای ملل

آشپز تركيه:

-٣٠ مدل غذاي ترك
– انواع بورك ها، دلمه ها ، چوربا ، شوربا و ….
-١٠ جلسه ٢ ساعته
– گواهينامه با كد بين المللی از فنی حرفه ای

آموزش غذای ملل