دوره آموزش آشپز عمومی

معرفی دوره آموزشی آشپز عمومی آموزشگاه شیرین بیان

سرفصل های دوره آموزش آشپز عمومی :

کاناپ ها املت ها و سوپ ها سالادهاوسس ها بنیه و شنیسل ها پاستاها سوخاری ها ماهی ها و میگو ها بیف و استک ها دلمه ها کباب ها آش ها و برانی ها خورش ها کوکوها ، پلو و چلوها