•  09123506796 -  22130935 - 021  
  • تلگرام شیرین بیان
  • اینستاگرام شیرین بیان

سوابق تدريس و تاليف خانم حسينی

سوابق خانم حسینی

داور تخصصی نخستین جشنواره الگوهای برتر مهارت آموزی مربیان آموزشگاههای آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران سال 1383

 مربی رسمی شیلات کشور

مربی رسمی انجمن قارچ ایران

مربی آموزشی در بخش مربوط به آشپزی در نشریه های جوان و دنیای تغذیه

سردبیر ماهنامه خورنوش از سال 1388

سردبير بخش آشپزی ماهنامه غذا

سردبير ماهنامه شيرين بيان

تالیف کتاب های آشپزخانه آبزیان،غذاهای قارچی، هزار رسیپی دریایی

     

Top