•  09123506796 -  22130935 - 021  
  • تلگرام شیرین بیان
  • اینستاگرام شیرین بیان

جشنواره ها و مسابقات

-تهیه بزرگترین کباب کوبیده ماهی در استان قم

- تهیه بزرگترین پیتزا در مجموعه فرهنگی هنری سعدآباد

-تهیه بزرگترین کوکوی مرغ در اراک

-تهيه بزرگترين ماهي شكم پر در استان گلستان

-تهيه بزرگترين كوفته در تبريز

-بزرگترين برگر ماهی در اروميه

     

Top