•  09123506796 -  22130935 - 021  
  • تلگرام شیرین بیان
  • اینستاگرام شیرین بیان
  • 23
  • بهمن

استاد شیرین حسینی
پلوی مخصوص ویژه ی شیرین بیان
۹۶/۱۱/۲۱به خانه برمی گردیم

جهت مشاهده فیلم روی ادامه مطلب کلیک نمایید

  • 16
  • بهمن

استاد شیرین حسینی
آوریز یا آبریز ویژه ی شیرین بیان
غذای محلی بختیاری
۹۶/۱۱/۱۴به خانه برمی گردیم

جهت مشاهده فیلم روی ادامه مطلب کلیک نمایید

  • 10
  • بهمن

استاد شیرین حسینی
دیزی سنگی ویژه ی شیرین بیان
۹۶/۱۱/۷
به خانه برمی گردیم

جهت مشاهده فیلم روی ادامه مطلب کلیک نمایید

  • 01
  • بهمن

استاد شیرین حسینی
چیکن کوردن بلو ویژه ی شیرین بیان (شنیتسل مرغ)
۹۶/۱۰/۳۰به خانه برمی گردیم

جهت مشاهده فیلم روی ادامه مطلب کلیک نمایید

صفحه1 از3

     

 شیرین بیان | آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی | راه اندازی رستوران و فست فود

Top