•  09123506796 -  22130935 - 021  
  • تلگرام شیرین بیان
  • اینستاگرام شیرین بیان
  • 03
  • فروردين

استاد شیرین حسینی
آموزش کباب
جهت مشاهده فیلم روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

  • 15
  • فروردين

استاد شیرین حسینی
آموزش کباب
جهت مشاهده فیلم روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

  • 22
  • اسفند

استاد شیرین حسینی
شیرین نارگیلی ویژه ی شیرین بیان
۹۶/۱2/۲۱به خانه برمی گردیم

جهت مشاهده فیلم روی ادامه مطلب کلیک نمایید

  • 23
  • بهمن

استاد شیرین حسینی
پلوی مخصوص ویژه ی شیرین بیان
۹۶/۱۱/۲۱به خانه برمی گردیم

جهت مشاهده فیلم روی ادامه مطلب کلیک نمایید

صفحه1 از4

     

 شیرین بیان | آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی | راه اندازی رستوران و فست فود

Top