•  09123506796 -  22130935 - 021  

دوره های آموزش سفره آرائی و حکاکی

آموزش سفره آرائی شامل 3 دوره مجزا مي باشد كه در زير ليست دوره ها و هزينه دوره ذكر شده است

برای توضيحات بيشتر هر دوره روی‌ نام دوره كليك نمائيد

رديف

نام دوره آموزشی

هزينه دوره(تومان)

۱

سبزی آرا ، میوه آرا ، سفره آرا

1291000

 

 
Top