•  09123506796 -  22130935 - 021  

اولین جشنواره ارتقاء تولید و مصرف آبزیان با حضور استاد شیرین حسینی

مجموعه صنایع غذائی شیرین بیان

اولین جشنواره ارتقاء تولید و مصرف آبزیان با حضور استاد شیرین حسینی مدرس و داور بین المللی صنایع غذائی

زمان: ۲۸ تیرماه ۹۶

مکان: برج میلاد

------------------------------------------------


استاد شیرین حسینی
ویژه برنامه های شیرین بیان
اولین جشنواره ارتقاءِ تولید و مصرف آبزیان

------------------------------------------------

توضیحات استاد شیرین حسینی برای استان دار و حضار محترم
اولین جشنواره ارتقاءِ تولید و مصرف آبزیان

------------------------------------------------

با حضور آقای هاشمی استان دار تهران
آقای صالحی رئیس سازمان شیلات و معاون وزیر جهاد کشاورزی
آقای منصوری رئیس جهاد استان تهران
و سرکار خانم‌ نظری مدیر شیلات و امور آبزیان تهران

------------------------------------------------

به همراهی همکاران عزیز
مجری:آقای دکتر نظری
کارشناس غذا:آقای کثیری
کارشناس تغذیه:سرکار خانم میرخوشحال

------------------------------------------------

استاد شیرین حسینی
ویژه برنامه های شیرین بیان
اولین جشنواره ارتقاءِ تولید و مصرف آبزیان

------------------------------------------------

استاد شیرین حسینی
ویژه برنامه های شیرین بیان
اولین جشنواره ارتقاءِ تولید و مصرف آبزیان

------------------------------------------------

با حضور آقایان معصومی و سوری
مدیران عامل نیک طبخ اخوان و طعام سازان درخشان(از شرکت کنندگان در جشنواره)

------------------------------------------------

معرفی نفرات برگزیده،از مجموعه صنایع غذائی شیرین بیان،شرکت های نیک طبخ اخوان و طعام سازان درخشان

Top