•  09123506796 -  22130935 - 021  

تدریس تئوری و عملی پرسنل دانشگاه صنعتی شریف

تدریس تئوری و عملی پرسنل دانشگاه صنعتی شریف در محل دانشگاه توسط سرکار خانم حسینی

 

 

 

در کنار کارآموزان گرامی دانشگاه شریف

 

 

Top