•  09123506796 -  22130935 - 021  
  • تلگرام شیرین بیان
  • اینستاگرام شیرین بیان

آموزش شیرینی پزی - بیسکوئیت های دکوراتیو

کارگاه یک روزه پخت و دیزاین بیسکوئیت های دکوراتیو

ظرفیت این کلاس تکمیل شد و دیگر ثبت نام انجام نمی گردد

مجموعه صنایع غذایی شیرین بیان برگزار می کند
کارگاه یک روزه پخت و دیزاین بیسکوئیت های دکوراتیو

تاریخ 28  بهمن ماه  95
ساعت 10 الی 16

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

 

آموزش شیرینی پزی

     

 شیرین بیان | آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی | راه اندازی رستوران و فست فود

Top